Regelsæt

Der må ikke nydes alkohol i klubben, hverken indendørs eller udendørs.

Der må ikke ryges i klubben, hverken indendørs eller udendørs. Rygning foregår uden for kommunens matrikel.

Der må ikke smides nogle former for affald på matriklen.

Der skal altid køres med hjelm.

Kørerne skal selv sørge for en ulykkesforsikring, da klubben ikke dækker personskader.

Klubben dækker ikke skader af tøj eller cykler.

Der må ikke trænes alene.

Der skal vises hensyn til nysgerrige eller forbipasserende.

Træning ud over de faste træningsdage kan kun foregå udendørs.

Overholdes overstående regler ikke, kan det medføre bortvisning.